O świeżości marek i nie tylko...
blog | en | menu
Jak wykorzystać user-generated content?

Czy produkowanie odpowiedniej ilości trafnych treści (w skrócie takich, które niosą ze sobą pewną wartość dla ich odbiorców) zawsze musi pochłaniać niezwykle duże zasoby czasu, ludzi i talentu? Czy istnieje jakiś inny sposób, by sobie z tym poradzić? Odpowiedź to user-generated Content. Z jednej strony to niewyczerpane źródło gotowych treści bogatych w wyobraźnię, poczucie humoru i estetykę bliskie grupie docelowej. Z drugiej, to kopalnia prawd konsumenckich, praktyk korzystania z produktów i rzeczywistych opinii na ich temat. Spośród wielu korzyści, jakie przynosi odpowiednie wykorzystanie w swojej strategii user-uenerated content, najważniejsza jest jednak jego skuteczność w angażowaniu dużych...